Mimoriadne a priemyslové čistenie: čistenie domov a dielní. Dezinfekcia a odstraňovanie zvláštneho odpadu.

M.P.A. Service
priemyselné čistenie špeciálny cistenie Špeciálne cistenie
priemyselné čistenie

Mimoriadne čistenie: Špeciálne čistenie ako napr.:

  Odstránenie špeciálneho odpadu /odstránenie vtáčieho trusu/
  čistenie skladovacích priestorov, kontajnerov, podkroví.
 

Dezinfekcia priestorov.

Priemyselné čistenie: čistenie priemyselných hál.

  Stien – a stropných konštrukcií.
  dielní, výrobných dielní
  skladovacích priestorov a výrobných hál

Vpravo na obrázku: čistenie a dezinfekcia skladového kontajnera pre uhynuté zvieratá

 
 
 
 
Startseite
Kontakt zu M.P.A.