Čistenie stavenísk: čistenie stavenísk počas stavby a po ukončení stavby až do jej odovzdania.

M.P.A. Service
Čistenie stavenísk Čistenie stavenísk

Cistenie stavieb a stavenísk

Čistenie v priebehu stavby: čistenie počas stavby a výstavby

Odstránenie stavebného odpadu.

Odvoz neskladného odpadu.

 

 

Čistenie dokončených stavieb: záverečné čistenie po dokončení stavby až do jej odovzdania stavebníkom:

  znečistenie okien a okenných rámov
 
dverí a zárubní

  podláh
 
oblastí zdravotníctva 

 

 

Vpravo na obrázku: čistenie stavby na letisku vo Viedni       

 
 
 
 
 
 
Startseite
Kontakt zu M.P.A.